Läs bibeltext

Luk 6:39
  Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?
Luk 6:40
Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare.
Luk 6:41
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Luk 6:42
Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Luk 6:43
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt.
Luk 6:44
Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar.
Luk 6:45
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.
Luk 6:46
Varför säger ni 'Herre, herre' när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger?
Luk 6:47
Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er.
Luk 6:48
Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt.
Luk 6:49
Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor."