Läs bibeltext

Luk 7:1
Då han hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum.
Luk 7:2
En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom,
Luk 7:3
och när han fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet.
Luk 7:4
De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. "Han är värd att du gör detta för honom", sade de.
Luk 7:5
"Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss."
Luk 7:6
Jesus följde då med dem. Men när han var nästan framme vid huset skickade officeren några vänner och lät hälsa: "Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak,
Luk 7:7
och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk.
Luk 7:8
Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det."
Luk 7:9
När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som följde med honom: "Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro."
Luk 7:10
Och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen.
Luk 7:11
Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom.