Läs bibeltext

Luk 7:11
Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom.
Luk 7:12
Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne.
Luk 7:13
När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: "Gråt inte."
Luk 7:14
Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: "Unge man, jag säger dig: Stig upp!"
Luk 7:15
Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor.
Luk 7:16
De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: "En stor profet har uppstått bland oss" och: "Gud har besökt sitt folk."
Luk 7:17
Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring.
Luk 7:18
Johannes fick höra allt detta genom sina lärjungar.
Luk 7:19
Han kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: "Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?"
Luk 7:20
Männen sökte upp Jesus och sade: "Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan."
Luk 7:21
Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka,