Läs bibeltext

Luk 7:31
  Vad skall jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de?
Luk 7:32
De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: 'Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta.'
Luk 7:33
Johannes döparen har kommit, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och då säger ni: 'Han är besatt.'
Luk 7:34
Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och då säger ni: 'Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.'
Luk 7:35
Men alla Vishetens barn har gett Visheten rätt."
Luk 7:36
En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet.
Luk 7:37
Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam
Luk 7:38
och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam.
Luk 7:39
Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: "Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska."
Luk 7:40
Då sade Jesus till honom: "Simon, jag har något att säga dig." - "Säg det, mästare", sade han.
Luk 7:41
"Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio.