Läs bibeltext

Luk 8:1
Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv
Luk 8:2
och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur,
Luk 8:3
Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.
Luk 8:4
När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sade han i en liknelse:
Luk 8:5
"En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det.
Luk 8:6
En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta.
Luk 8:7
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det.
Luk 8:8
Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd." Sedan ropade han: "Hör, du som har öron att höra med."
Luk 8:9
Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde,
Luk 8:10
och han svarade: "Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör.
Luk 8:11
Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord.