Läs bibeltext

Luk 8:4
När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna sade han i en liknelse:
Luk 8:5
"En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det.
Luk 8:6
En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta.
Luk 8:7
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det.
Luk 8:8
Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd." Sedan ropade han: "Hör, du som har öron att höra med."
Luk 8:9
Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde,
Luk 8:10
och han svarade: "Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör.
Luk 8:11
Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord.
Luk 8:12
De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte skall tro och bli räddade.
Luk 8:13
De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de.
Luk 8:14
Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd.