Läs bibeltext

Luk 8:16
Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset.
Luk 8:17
Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes.
Luk 8:18
Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har."
Luk 8:19
Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln.
Luk 8:20
Man sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig."
Luk 8:21
Men han svarade: "Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det."
Luk 8:22
En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till dem: "Låt oss fara över till andra sidan sjön." De lade ut,
Luk 8:23
och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön, så att de tog in vatten och var i fara.
Luk 8:24
Då gick de fram och väckte honom: "Mästare, mästare, vi går under!" Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt.
Luk 8:25
Och han frågade lärjungarna: "Var är er tro?" Häpna och förskräckta sade de till varandra: "Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda?"
Luk 8:26
De lade till i närheten av Gergesa, som ligger mitt emot Galileen.