Läs bibeltext

Luk 8:19
Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln.
Luk 8:20
Man sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig."
Luk 8:21
Men han svarade: "Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det."
Luk 8:22
En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till dem: "Låt oss fara över till andra sidan sjön." De lade ut,
Luk 8:23
och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön, så att de tog in vatten och var i fara.
Luk 8:24
Då gick de fram och väckte honom: "Mästare, mästare, vi går under!" Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt.
Luk 8:25
Och han frågade lärjungarna: "Var är er tro?" Häpna och förskräckta sade de till varandra: "Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda?"
Luk 8:26
De lade till i närheten av Gergesa, som ligger mitt emot Galileen.
Luk 8:27
När han steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna.
Luk 8:28
Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte!"
Luk 8:29
Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp: man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar, men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen.