Läs bibeltext

Luk 8:46
Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig."
Luk 8:47
När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad.
Luk 8:48
Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid."
Luk 8:49
  Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Besvära inte Mästaren längre."
Luk 8:50
Jesus hörde det och sade till honom: "Var inte rädd, tro bara, så skall hon bli hjälpt."
Luk 8:51
När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor.
Luk 8:52
Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: "Gråt inte! Hon är inte död, hon sover."
Luk 8:53
Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött.
Luk 8:54
Men han tog hennes hand och sade högt: "Flicka, stig upp!"
Luk 8:55
Då återvände hennes ande, och hon reste sig genast upp, och han sade till dem att ge henne något att äta.
Luk 8:56
Hennes föräldrar häpnade, men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt.