Läs bibeltext

Luk 9:7
Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda,
Luk 9:8
några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått.
Luk 9:9
Herodes sade: "Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?" Och han försökte få träffa honom.
Luk 9:10
Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida.
Luk 9:11
Men folket fick reda på det och följde efter. Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp.
Luk 9:12
När det led mot kvällen vände sig de tolv till honom och sade: "Låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken."
Luk 9:13
Han svarade: "Ge dem något att äta, ni själva." De sade: "Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar - om vi nu inte skall gå och köpa mat åt alla de här människorna."
Luk 9:14
Det var omkring fem tusen män. Men han sade till lärjungarna: "Låt dem slå sig ner i grupper om femtio."
Luk 9:15
De gjorde som han sade och lät alla slå sig ner.
Luk 9:16
Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han dem och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket.
Luk 9:17
Alla åt och blev mätta, och de överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv korgar.