Läs bibeltext

Luk 9:12
När det led mot kvällen vände sig de tolv till honom och sade: "Låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken."
Luk 9:13
Han svarade: "Ge dem något att äta, ni själva." De sade: "Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar - om vi nu inte skall gå och köpa mat åt alla de här människorna."
Luk 9:14
Det var omkring fem tusen män. Men han sade till lärjungarna: "Låt dem slå sig ner i grupper om femtio."
Luk 9:15
De gjorde som han sade och lät alla slå sig ner.
Luk 9:16
Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han dem och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket.
Luk 9:17
Alla åt och blev mätta, och de överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv korgar.
Luk 9:18
En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?"
Luk 9:19
De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." -
Luk 9:20
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."
Luk 9:21
Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon
Luk 9:22
och sade: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen."