Läs bibeltext

Luk 9:18
En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?"
Luk 9:19
De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." -
Luk 9:20
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."
Luk 9:21
Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon
Luk 9:22
och sade: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen."
Luk 9:23
Och han sade till alla: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
Luk 9:24
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.
Luk 9:25
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?
Luk 9:26
Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet.
Luk 9:27
Jag försäkrar er: några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike."
Luk 9:28
Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be.