Läs bibeltext

Luk 9:22
och sade: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen."
Luk 9:23
Och han sade till alla: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
Luk 9:24
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.
Luk 9:25
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?
Luk 9:26
Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet.
Luk 9:27
Jag försäkrar er: några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike."
Luk 9:28
Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be.
Luk 9:29
Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande.
Luk 9:30
Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia
Luk 9:31
som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem.
Luk 9:32
Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom.