Läs bibeltext

Luk 9:28
Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be.
Luk 9:29
Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande.
Luk 9:30
Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia
Luk 9:31
som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem.
Luk 9:32
Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom.
Luk 9:33
När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: "Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia" - han visste inte vad han sade.
Luk 9:34
Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta.
Luk 9:35
En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom",
Luk 9:36
och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.
Luk 9:37
När de följande dag kom ner från berget, möttes han av en stor skara människor.
Luk 9:38
Och en man ur hopen ropade: "Mästare, jag ber dig, hjälp min son, den ende jag har.