Läs bibeltext

Luk 9:43
Alla överväldigades av Guds storhet.
Luk 9:43
Medan folket häpnade över allt som han gjorde sade han till lärjungarna:
Luk 9:44
"Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer."
Luk 9:45
Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.
Luk 9:46
De började undra vem som var den störste av dem.
Luk 9:47
Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig
Luk 9:48
och sade till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."
Luk 9:49
Johannes sade: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi."
Luk 9:50
Men Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er."
Luk 9:51
När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem,
Luk 9:52
och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.