Läs bibeltext

Luk 9:46
De började undra vem som var den störste av dem.
Luk 9:47
Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig
Luk 9:48
och sade till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."
Luk 9:49
Johannes sade: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi."
Luk 9:50
Men Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er."
Luk 9:51
När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem,
Luk 9:52
och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.
Luk 9:53
Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem.
Luk 9:54
Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?"
Luk 9:55
Men han vände sig om och tillrättavisade dem,
Luk 9:56
och de fortsatte till en annan by.