Läs bibeltext

Luk 9:51
När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem,
Luk 9:52
och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.
Luk 9:53
Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem.
Luk 9:54
Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?"
Luk 9:55
Men han vände sig om och tillrättavisade dem,
Luk 9:56
och de fortsatte till en annan by.
Luk 9:57
När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: "Jag skall följa dig vart du än går."
Luk 9:58
Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud."
Luk 9:59
Till en annan sade han: "Följ mig!" Men mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."
Luk 9:60
Då sade Jesus: "Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike."
Luk 9:61
En annan man sade: "Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma."