Läs bibeltext

Luk 10:25
En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"
Luk 10:26
Jesus sade: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?"
Luk 10:27
Han svarade: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
Luk 10:28
Jesus sade: "Det är rätt. Gör det, så får du leva."
Luk 10:29
För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?"
Luk 10:30
På den frågan svarade Jesus: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.
Luk 10:31
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
Luk 10:32
På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.
Luk 10:33
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande.
Luk 10:34
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
Luk 10:35
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.'