Läs bibeltext

Luk 10:32
På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.
Luk 10:33
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande.
Luk 10:34
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
Luk 10:35
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.'
Luk 10:36
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?"
Luk 10:37
Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!"
Luk 10:38
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig.
Luk 10:39
Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Luk 10:40
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till."
Luk 10:41
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
Luk 10:42
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."