Läs bibeltext

Luk 10:38
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig.
Luk 10:39
Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Luk 10:40
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till."
Luk 10:41
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
Luk 10:42
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."
Luk 11:1
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."
Luk 11:2
Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga:
    Fader, låt ditt namn bli helgat.
    Låt ditt rike komma.
Luk 11:3
    Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Luk 11:4
    Och förlåt oss våra synder,
    ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
    Och utsätt oss inte för prövning."
Luk 11:5
  Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd.
Luk 11:6
En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.'