Läs bibeltext

Luk 11:1
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."
Luk 11:2
Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga:
    Fader, låt ditt namn bli helgat.
    Låt ditt rike komma.
Luk 11:3
    Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Luk 11:4
    Och förlåt oss våra synder,
    ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
    Och utsätt oss inte för prövning."
Luk 11:5
  Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd.
Luk 11:6
En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.'
Luk 11:7
Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.'
Luk 11:8
Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver.
Luk 11:9
Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Luk 11:10
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Luk 11:11
  Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk