Läs bibeltext

Luk 11:5
  Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd.
Luk 11:6
En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.'
Luk 11:7
Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.'
Luk 11:8
Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver.
Luk 11:9
Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Luk 11:10
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Luk 11:11
  Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk
Luk 11:12
eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg?
Luk 11:13
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?"
Luk 11:14
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade.
Luk 11:15
Men några sade: "Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna."