Läs bibeltext

Luk 11:14
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade.
Luk 11:15
Men några sade: "Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna."
Luk 11:16
Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen.
Luk 11:17
Men han visste vad de hade i tankarna och sade: "Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus.
Luk 11:18
Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna.
Luk 11:19
Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom.
Luk 11:20
Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
Luk 11:21
När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred.
Luk 11:22
Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet.
Luk 11:23
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Luk 11:24
När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade.