Läs bibeltext

Luk 11:29
När ännu mer folk strömmade till sade han till dem: "Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet.
Luk 11:30
Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte.
Luk 11:31
Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo.
Luk 11:32
Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Luk 11:33
Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset.
Luk 11:34
Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp.
Luk 11:35
Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker.
Luk 11:36
Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig."
Luk 11:37
Under detta tal bjöd en farisé honom hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords.
Luk 11:38
Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden,
Luk 11:39
men Herren sade till honom: "Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska.