Läs bibeltext

Luk 11:37
Under detta tal bjöd en farisé honom hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords.
Luk 11:38
Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden,
Luk 11:39
men Herren sade till honom: "Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska.
Luk 11:40
Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan?
Luk 11:41
Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.
Luk 11:42
Ve er, fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra.
Luk 11:43
Ve er, fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen.
Luk 11:44
Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem."
Luk 11:45
  Då insköt en av de laglärda: "Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också."
Luk 11:46
Han svarade: "Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.
Luk 11:47
Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade.