Läs bibeltext

Luk 11:42
Ve er, fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra.
Luk 11:43
Ve er, fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen.
Luk 11:44
Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem."
Luk 11:45
  Då insköt en av de laglärda: "Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också."
Luk 11:46
Han svarade: "Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.
Luk 11:47
Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade.
Luk 11:48
Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem.
Luk 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja.
Luk 11:50
Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse,
Luk 11:51
alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det.
Luk 11:52
Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat."