Läs bibeltext

Luk 11:47
Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade.
Luk 11:48
Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem.
Luk 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja.
Luk 11:50
Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse,
Luk 11:51
alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det.
Luk 11:52
Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat."
Luk 11:53
  När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som ställde många besvärliga frågor
Luk 11:54
för att få honom att säga något som han kunde fällas för.
Luk 12:1
Under tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: "Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet.
Luk 12:2
Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt.
Luk 12:3
Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken.