Läs bibeltext

Luk 12:1
Under tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: "Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet.
Luk 12:2
Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt.
Luk 12:3
Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken.
Luk 12:4
Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer.
Luk 12:5
Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.
Luk 12:6
Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud.
Luk 12:7
Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Luk 12:8
Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar.
Luk 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.
Luk 12:10
Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den heliga anden får inte förlåtelse.
Luk 12:11
När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga.