Läs bibeltext

Luk 12:8
Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar.
Luk 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.
Luk 12:10
Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den heliga anden får inte förlåtelse.
Luk 12:11
När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga.
Luk 12:12
Ty när den stunden kommer skall den heliga anden låta er veta vad som behöver sägas."
Luk 12:13
Någon i hopen sade till honom: "Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig."
Luk 12:14
Han svarade: "Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?"
Luk 12:15
Och han sade till dem: "Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar."
Luk 12:16
Sedan gav han dem en liknelse: "En rik man hade fått god skörd på sina jordar.
Luk 12:17
Han tänkte för sig själv: 'Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.'
Luk 12:18
Han sade: 'Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger.