Läs bibeltext

Luk 12:35
Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande.
Luk 12:36
Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten.
Luk 12:37
Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem.
Luk 12:38
Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare - saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.
Luk 12:39
Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset.
Luk 12:40
Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen."
Luk 12:41
  Petrus frågade: "Herre, gäller din liknelse oss eller alla?"
Luk 12:42
Herren svarade: "Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid.
Luk 12:43
Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall.
Luk 12:44
Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger.
Luk 12:45
Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full,