Läs bibeltext

Luk 12:39
Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset.
Luk 12:40
Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen."
Luk 12:41
  Petrus frågade: "Herre, gäller din liknelse oss eller alla?"
Luk 12:42
Herren svarade: "Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid.
Luk 12:43
Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall.
Luk 12:44
Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger.
Luk 12:45
Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full,
Luk 12:46
då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa.
Luk 12:47
Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp.
Luk 12:48
Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.
Luk 12:49
Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!