Läs bibeltext

Luk 12:49
Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!
Luk 12:50
Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över.
Luk 12:51
Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring!
Luk 12:52
Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre,
Luk 12:53
far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."
Luk 12:54
Till folket sade han: "När ni ser moln stiga upp i väster säger ni genast att det blir regn, och det blir det också.
Luk 12:55
Och när ni märker att vinden är sydlig säger ni att det blir hett, och det blir det.
Luk 12:56
Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?
Luk 12:57
  Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?
Luk 12:58
När du är på väg till domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse.
Luk 12:59
Var säker på att du inte slipper ut förrän du har betalt till sista öret."