Läs bibeltext

Luk 12:54
Till folket sade han: "När ni ser moln stiga upp i väster säger ni genast att det blir regn, och det blir det också.
Luk 12:55
Och när ni märker att vinden är sydlig säger ni att det blir hett, och det blir det.
Luk 12:56
Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?
Luk 12:57
  Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?
Luk 12:58
När du är på väg till domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse.
Luk 12:59
Var säker på att du inte slipper ut förrän du har betalt till sista öret."
Luk 13:1
Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur.
Luk 13:2
Då sade han: "Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem?
Luk 13:3
Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de.
Luk 13:4
Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem?
Luk 13:5
Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de."