Läs bibeltext

Luk 13:1
Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur.
Luk 13:2
Då sade han: "Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem?
Luk 13:3
Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de.
Luk 13:4
Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem?
Luk 13:5
Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de."
Luk 13:6
Och han gav dem denna liknelse: "En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen.
Luk 13:7
Då sade han till sin trädgårdsmästare: 'I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?'
Luk 13:8
Han svarade: 'Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla.
Luk 13:9
Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.'"
Luk 13:10
En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten.
Luk 13:11
Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig.