Läs bibeltext

Luk 13:10
En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten.
Luk 13:11
Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig.
Luk 13:12
När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: "Kvinna, du är fri från din sjukdom",
Luk 13:13
och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud.
Luk 13:14
Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: "Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten."
Luk 13:15
Herren svarade honom: "Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den?
Luk 13:16
Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?"
Luk 13:17
Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
Luk 13:18
Så sade han: "Vad är då Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med?
Luk 13:19
Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna."
Luk 13:20
  Vidare sade han: "Vad skall jag jämföra Guds rike med?