Läs bibeltext

Luk 13:22
Han gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem.
Luk 13:23
Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir räddade?" Han sade till dem:
Luk 13:24
"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas.
Luk 13:25
När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är.
Luk 13:26
Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator.
Luk 13:27
Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. -
Luk 13:28
Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna.
Luk 13:29
Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike.
Luk 13:30
Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist."
Luk 13:31
Just då kom några fariseer och sade till honom: "Skynda dig i väg härifrån. Herodes vill döda dig."
Luk 13:32
Han svarade: "Hälsa den räven att i dag och i morgon driver jag ut demoner och gör de sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet.