Läs bibeltext

Luk 15:1
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.
Luk 15:2
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: "Den mannen umgås med syndare och äter med dem."
Luk 15:3
Då gav han dem denna liknelse:
Luk 15:4
"Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?
Luk 15:5
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna.
Luk 15:6
Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.
Luk 15:7
Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.
Luk 15:8
Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det?
Luk 15:9
Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat.
Luk 15:10
På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."
Luk 15:11
Han sade: "En man hade två söner.