Läs bibeltext

Luk 16:1
Han sade också till sina lärjungar: "Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet.
Luk 16:2
Mannen kallade till sig honom och sade: 'Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.'
Luk 16:3
Förvaltaren tänkte: 'Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för.
Luk 16:4
Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.'
Luk 16:5
Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig.
Luk 16:6
'Hundra krus olja', svarade mannen. Då sade han: 'Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.'
Luk 16:7
Sedan frågade han näste man: 'Och du, hur mycket är du skyldig?' - 'Hundra tunnor vete.' Då sade han: 'Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.'"
Luk 16:8
  Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. "Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.
Luk 16:9
Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.
Luk 16:10
  Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.
Luk 16:11
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?