Läs bibeltext

Luk 16:9
Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.
Luk 16:10
  Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.
Luk 16:11
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?
Luk 16:12
Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?
Luk 16:13
  Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Luk 16:14
Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom.
Luk 16:15
Då sade han till dem: "Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.
Luk 16:16
  Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike, och alla trängs för att komma in där.
Luk 16:17
Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort.
Luk 16:18
  Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare.
Luk 16:19
Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag.