Läs bibeltext

Luk 16:19
Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag.
Luk 16:20
Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår
Luk 16:21
och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår.
Luk 16:22
Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.
Luk 16:23
I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.
Luk 16:24
Då ropade han: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.'
Luk 16:25
Men Abraham svarade: 'Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas.
Luk 16:26
Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.'
Luk 16:27
Mannen sade: 'Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus.
Luk 16:28
Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.'
Luk 16:29
Abraham sade: 'De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.'