Läs bibeltext

Luk 17:1
Han sade till sina lärjungar: "Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer.
Luk 17:2
Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små.
Luk 17:3
Ta er i akt!
  Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.
Luk 17:4
Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom."
Luk 17:5
  Apostlarna sade till Herren: "Ge oss större tro."
Luk 17:6
Herren svarade: "Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
Luk 17:7
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.
Luk 17:8
Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.
Luk 17:9
Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd.
Luk 17:10
På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra."
Luk 17:11
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen.