Läs bibeltext

Luk 17:7
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.
Luk 17:8
Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.
Luk 17:9
Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd.
Luk 17:10
På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra."
Luk 17:11
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen.
Luk 17:12
När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd
Luk 17:13
och ropade: "Jesus, mästare, förbarma dig över oss!"
Luk 17:14
Då sade han till dem: "Gå och visa upp er för prästerna!" Och medan de var på väg dit blev de rena.
Luk 17:15
En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud
Luk 17:16
och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.
Luk 17:17
Jesus frågade: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra?