Läs bibeltext

Luk 17:11
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen.
Luk 17:12
När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd
Luk 17:13
och ropade: "Jesus, mästare, förbarma dig över oss!"
Luk 17:14
Då sade han till dem: "Gå och visa upp er för prästerna!" Och medan de var på väg dit blev de rena.
Luk 17:15
En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud
Luk 17:16
och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.
Luk 17:17
Jesus frågade: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra?
Luk 17:18
Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?"
Luk 17:19
Och han sade till mannen: "Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig."
Luk 17:20
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: "Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.
Luk 17:21
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er."