Läs bibeltext

Luk 17:20
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: "Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.
Luk 17:21
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er."
Luk 17:22
  Till lärjungarna sade han: "Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det.
Luk 17:23
Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem.
Luk 17:24
Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.
Luk 17:25
Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.
Luk 17:26
  Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
Luk 17:27
Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla.
Luk 17:28
Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
Luk 17:29
men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.
Luk 17:30
Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.