Läs bibeltext

Luk 17:26
  Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
Luk 17:27
Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla.
Luk 17:28
Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
Luk 17:29
men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.
Luk 17:30
Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.
Luk 17:31
  Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem.
Luk 17:32
Kom ihåg Lots hustru.
Luk 17:33
Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det.
Luk 17:34
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.
Luk 17:35
Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar."
Luk 17:37
De frågade honom: "Var blir det, herre?" Han svarade: "Där liket ligger, där samlas gamarna."