Läs bibeltext

Luk 18:1
Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp:
Luk 18:2
"I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor.
Luk 18:3
I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: 'Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.'
Luk 18:4
Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 'Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor,
Luk 18:5
men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.'"
Luk 18:6
Och Herren sade: "Där hör ni vad en orättfärdig domare säger.
Luk 18:7
Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?
Luk 18:8
Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?"
Luk 18:9
Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse:
Luk 18:10
"Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.
Luk 18:11
Farisén ställde sig och bad för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där.