Läs bibeltext

Luk 18:9
Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse:
Luk 18:10
"Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.
Luk 18:11
Farisén ställde sig och bad för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där.
Luk 18:12
Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.'
Luk 18:13
Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: 'Gud, var nådig mot mig syndare.'
Luk 18:14
Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."
Luk 18:15
Folk kom också fram med sina barn till honom för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna fick se det och visade bort dem,
Luk 18:16
men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Luk 18:17
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in."
Luk 18:18
En uppsatt person frågade honom: "Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"
Luk 18:19
Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.