Läs bibeltext

Luk 18:35
När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde.
Luk 18:36
Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på.
Luk 18:37
Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi,
Luk 18:38
och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig."
Luk 18:39
De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig."
Luk 18:40
Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus:
Luk 18:41
"Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen."
Luk 18:42
Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig."
Luk 18:43
Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.
Luk 19:1
Han kom in i Jeriko och gick genom staden.
Luk 19:2
Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik.