Läs bibeltext

Luk 19:1
Han kom in i Jeriko och gick genom staden.
Luk 19:2
Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik.
Luk 19:3
Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten.
Luk 19:4
Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där.
Luk 19:5
När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."
Luk 19:6
  Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
Luk 19:7
Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare."
Luk 19:8
Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt."
Luk 19:9
Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham,
Luk 19:10
och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."
Luk 19:11
För dem som hörde detta berättade han också en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma.