Läs bibeltext

Luk 19:11
För dem som hörde detta berättade han också en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma.
Luk 19:12
Han sade: "En man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka.
Luk 19:13
Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: 'Gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka.'
Luk 19:14
Men hans landsmän hatade honom, och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: Honom vill vi inte ha till kung.
Luk 19:15
När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer.
Luk 19:16
Den förste infann sig och sade: 'Herre, ditt pund har gett tio pund i vinst.'
Luk 19:17
Då sade han: 'Bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu skall du få härska över tio städer.'
Luk 19:18
Näste man kom och sade: 'Ditt pund, herre, har gett fem pund.'
Luk 19:19
Till honom sade han: 'Du skall få fem städer under dig.'
Luk 19:20
En annan kom och sade: 'Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk,
Luk 19:21
för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.'